Activitatea A1. Evaluarea ecosistemelor de turbărie și a serviciilor de ecosisteme ale zonelor umede

Informații generale

Activitatea A1. Evaluarea ecosistemelor de turbărie și a serviciilor de ecosisteme ale zonelor umede, desfășurată în primele 6 luni ale proiectului, include 2 sub-activități:

  • Sub-activitatea A1.1. Evaluarea ecosistemelor de turbărie din Regiunea de Nord-Vest, o sub-activitate ce presupune actualizarea stării de conservare cu identificarea presiunilor din cele 10 zone umede ale Regiunii de Nord-Vest. Actualizarea se va face pe baza consultării ultimelor materiale științifice din literatura de specialitate și, mai ales, pe baza ieșirilor în teren.
  • Sub-activitatea A1.2. Elaborarea studiilor suport pentru obținerea actelor de reglementare în domeniul mediului, un demers necesar pentru implementarea lucrărilor de restaurare.
Cartare habitate – Iezerul Mare

Cartare habitate – Iezerul Mare

Habitatul 7110*. Tinoave bombate activ ocupă suprafața întregului tinov. Deși habitatul din jurul tinovului, de tip 6520 (pajiști montane), este puternic degradat de suprapășunat, tinovul fiind într-o stare de conservare excelentă, cu specii rare precum Empetrum nigrum și Drosera rotundifolia.

citește mai mult
Măsurători hidrice – Tinovul Hărniceștilor

Măsurători hidrice – Tinovul Hărniceștilor

În cadrul proiectului NWPEAT a fost efectuată o ieșire pe teren în Tinovul Hărniceștilor. Pe fondul perioadei extrem de secetoase (confirmată și de către localnici), aferentă lunii iulie, a fost parcursă la pas circa 40% din suprafața mlaștinii (vizual circa 65%).

citește mai mult
Documentare pe teren – Tinovul Bălileasa

Documentare pe teren – Tinovul Bălileasa

Documentarea în teren de la Tinovul Bălileasa s-a materializat într-o monitorizare a stării acestui ecosistem. Presiunea imediată generată de exploatările forestiere din proximitate și prezența suprapășunatului sunt câteva din aspectele remarcate pe teren.

citește mai mult
Întâlnire reprezentanți Plopiș

Întâlnire reprezentanți Plopiș

Împreună cu partenerii norvegieni de la NINA, echipa proiectului NWPEAT a avut o întâlnire de lucru cu câțiva stakeholderi relevanți pentru implementarea lucrărilor de restaurare ale turbăriei.

citește mai mult
Documentare pe teren – Lunca Ilvei

Documentare pe teren – Lunca Ilvei

Provocatoare și din punct de vedere al accesibilității, cele două tinoave situate în Lunca Ilvei, la granița administrativă cu județul Suceava, întrunesc o serie de caracteristici specifice turbăriilor mezotrofe.

citește mai mult