Activitatea A1. Evaluarea ecosistemelor de turbărie și a serviciilor de ecosisteme ale zonelor umede

Informații generale

Activitatea A1. Evaluarea ecosistemelor de turbărie și a serviciilor de ecosisteme ale zonelor umede, desfășurată în primele 6 luni ale proiectului, include 2 sub-activități:

  • Sub-activitatea A1.1. Evaluarea ecosistemelor de turbărie din Regiunea de Nord-Vest, o sub-activitate ce presupune actualizarea stării de conservare cu identificarea presiunilor din cele 10 zone umede ale Regiunii de Nord-Vest. Actualizarea se va face pe baza consultării ultimelor materiale științifice din literatura de specialitate și, mai ales, pe baza ieșirilor în teren.
  • Sub-activitatea A1.2. Elaborarea studiilor suport pentru obținerea actelor de reglementare în domeniul mediului, un demers necesar pentru implementarea lucrărilor de restaurare.
Cartare habitate – Iezerul Mare

Cartare habitate – Iezerul Mare

Habitatul 7110*. Tinoave bombate activ ocupă suprafața întregului tinov. Deși habitatul din jurul tinovului, de tip 6520 (pajiști montane), este puternic degradat de suprapășunat, tinovul fiind într-o stare de conservare excelentă, cu specii rare precum Empetrum nigrum și Drosera rotundifolia.

citește mai mult
Măsurători hidrice – Tinovul Hărniceștilor

Măsurători hidrice – Tinovul Hărniceștilor

În cadrul proiectului NWPEAT a fost efectuată o ieșire pe teren în Tinovul Hărniceștilor. Pe fondul perioadei extrem de secetoase (confirmată și de către localnici), aferentă lunii iulie, a fost parcursă la pas circa 40% din suprafața mlaștinii (vizual circa 65%).

citește mai mult
Documentare pe teren – Tinovul Bălileasa

Documentare pe teren – Tinovul Bălileasa

Documentarea în teren de la Tinovul Bălileasa s-a materializat într-o monitorizare a stării acestui ecosistem. Presiunea imediată generată de exploatările forestiere din proximitate și prezența suprapășunatului sunt câteva din aspectele remarcate pe teren.

citește mai mult
Documentare pe teren – Lunca Ilvei

Documentare pe teren – Lunca Ilvei

Provocatoare și din punct de vedere al accesibilității, cele două tinoave situate în Lunca Ilvei, la granița administrativă cu județul Suceava, întrunesc o serie de caracteristici specifice turbăriilor mezotrofe.

citește mai mult