Proiect

Facultatea de Geografie din cadrul Universității Babeș-Bolyai (Promotor de proiect), în parteneriat cu Norwegian Institute for Nature Research (Partener 1), derulează, în intervalul 16 decembrie 2021 – 30 aprilie 2024, proiectul „Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Nord-Vest” (NWPEAT). Proiectul este finanțat printr-un grant acordat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, Programul RO-Mediu „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme”, Apelul de propuneri Restaurarea zonelor umede și turbăriilor, al cărui Operator de Program este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Accelerarea degradării unor ecosisteme de turbărie, pe fondul intensificării efectelor acțiunii antropice asupra mediului înconjurător, constituie provocarea mai multor foruri de decizie sau de finanțare, fie că ne raportăm la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, Politica de Coeziune Teritorială a Uniunii Europene 2021-2027 sau alte documentații europene și naționale cu impact.

 

Obiectiv

Răspunzând obiectivului Programului RO-Mediu, proiectul „Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Nord-Vest” (NWPEAT) contribuie la îmbunătățirea stării ecosistemelor și reducerea efectelor presiunii antropice asupra acestora. Obiectivul general al proiectului NWPEAT îl constituie restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Nord-Vest.

Siturile studiate

Vrei să afli mai multe despre siturile studiate? Poți găsi aceste detalii pe pagina despre situri.

 Activități

Principalele activități planificate sunt:

  • evaluarea inițială a ecosistemelor de turbărie și a serviciilor de ecosisteme ale zonelor umede prin elaborarea unor studii specifice și pregătirea documentației pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu necesare;
  • implementarea lucrărilor de restaurare pentru fiecare zonă umedă în parte;
  • monitorizarea și postmonitorizarea lucrărilor și efectelor acestora pentru fiecare zonă umedă în parte, inclusiv în perioada de sustenabilitate a proiectului;
  • creșterea gradului de conștientizare pentru zonele umede din Regiunea de Nord-Vest, pe baza unor intervenții în aceste zone;
  • diseminarea rezultatelor proiectului.

Rezultate

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt restaurarea zonelor umede și îmbunătățirea stării ecosistemelor din cele 10 zone umede/turbării din Regiunea de Nord-Vest, conștientizarea de către autoritățile locale și comunitățile umane implicate a importanței conservării ecosistemelor de turbărie, consolidarea parteneriatului dintre România și Norvegia sau îmbunătățirea instrumentelor de informații geografice pentru factorii de decizie. Cuantificate, aceste rezultate se traduc, în opinia directorului de proiect, Răzvan-Horațiu Bătinaș, prin „prezența unor studii specifice asociate schemelor de restaurare, planuri de monitorizare pentru fiecare zonă umedă în parte, un ghid de restaurare cu prezentarea tuturor acțiunilor din proiect și efectele acestora, dar și o serie de materiale de promovare a rezultatelor proiectului, în format digital și tipărit, și evenimente de diseminare a acestora.”

Detalii activități și rezultate

Dacă doreși să citești mai multe despre activitățile și evenimentele legate de acest proiect și rezultatele aferente fiecărei activități, te invităm să navighezi la pagina de actitități.

Finanțare

Proiectul „Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Nord-Vest” (NWPEAT), nr. contract DAFE/125170/16.12.2021, este finanțat printr-un grant acordat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, Programul RO-Mediu „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme”, Apelul de propuneri Restaurarea zonelor umede și turbăriilor, al cărui Operator de Program este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu un buget total de 3.811.259,25 lei (769.982,47 Euro).

Acest proiect este finanțat prin Programul ,,Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” (RO-Mediu), conform Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021

www.eeagrantsmediu.ro