Publicare ghid de restaurare

Status

Răspunzând obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 15 asociat reducerii pierderii biodiversității, Programul RO-Mediu este singurul instrument financiar național care își propune îmbunătățirea stării ecosistemelor de turbărie, prin activități de restaurare a acestora. Este recunoscut, la nivel internațional, faptul că intensa exploatare a turbăriilor a condus la degradarea acestora. Nu face excepție nici România, unde 217 zone umede și turbării sunt considerate degradate. Prin programul menționat anterior, 10 zone umede și turbării din Regiunea de Nord-Vest au beneficiat de implementarea unor lucrări de restaurare prin proiectul NWPEAT.

Prezentul ghid, momentan într-o variantă comprimată, are drept scop evidențierea lucrărilor de restaurare efectuate, pe baza campaniilor de monitorizare efectuate în toate cele 10 situri și a schemelor de restaurare asociate.

Multimedia

Ghid de restaurare