Lucrări de restaurare la Lacul Manta

Status

Data de desfășurare: 29.04.2024

Locația: Lacul Manta, com. Chiojdu, jud. Buzău

 

Ultima locație în care au fost efectuate lucrări de restaurare a fost Lacul Manta. Similară ca specificități cu Mlaștina de la Iaz, turbăria de aici este un ecosistem de turbărie cu o biodiversitate remarcabilă. O pătură de roua cerului (Drosera rotundifolia) acoperă întreaga turbărie. În vederea menținerii unui echilibru hidrologic al turbăriei și a asigurării vizibilității turistice a acesteia, au fost implementate următoarele lucrări:

  • montare piezometre;
  • amplasare panou de informare și indicatoare turistice;
  • montare stăvilar.

Multimedia