Cartare habitate – Bălileasa

Status

Data de desfășurare: 27.08.2022
Locația: Bihor – Tinovul Bălileasa

Habitatele regăsite în turbăria de la Bălileasa sunt 7140. Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării mişcătoare, în partea de est și sud a turbăriei, degradat parțial de suprapășunat, și 91D0*. Turbării cu vegetaţie forestieră, în partea centrală a turbăriei. Herpetofauna din această zonă este reprezentată de mai multe specii de amfibieni și reptile.

    Multimedia