Documentare pe teren – Lunca Ilvei

Status

Data de desfășurare: 2.05.2022
Locația: Bistrița-Năsăud – Tinovul Câmpeilor / Tinovul Grădinița

Provocatoare și din punct de vedere al accesibilității, cele două tinoave situate în Lunca Ilvei, la granița administrativă cu județul Suceava, întrunesc o serie de caracteristici specifice turbăriilor mezotrofe. Ambele tinoave, Tinovul Grădinița și Tinovul Câmpeilor, sunt acoperite de pin silvestru mlăștinos. Echipa proiectului NWPEAT a realizat și în cele 2 turbării fotografii, măsurători hidrologice, identificări de specii existente.

    Multimedia