Întâlnire reprezentanți Plopiș

Status

Data de desfășurare: 23.05.2022
Locația: Sălaj – Mlaștina de la Iaz

Împreună cu partenerii norvegieni de la NINA, echipa proiectului NWPEAT a avut o întâlnire de lucru cu câțiva stakeholderi relevanți pentru implementarea lucrărilor de restaurare ale turbăriei, respectiv reprezentanți ai autorităților locale (Consiliul Local Plopiș) și ai societății civile. Cu această ocazie, s-a evidențiat și specificul local al zonei (prin aportul adus de Muzeul Etnografic „Ligia Bodea”), specific care se va reflecta și în unele lucrări de restaurare ale mlaștinii.

    Multimedia