Cartare habitate – Lacul Manta

Status

Data de desfășurare: 25.08.2022
Locația: Buzău – Lacul Manta

 

 Zona umedă Lacul Manta adăpostește două habitate:

  • habitatul 7110* Tinoave bombate active, un habitat prioritar, situat în zona centrală a turbăriei. Din punct de vedere al speciilor prezente, se remarcă abundența foarte mare a exemplarelor de Drosera rotundifolia, cu Sphagnum și Carex rostrata;
  • habitatul 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa, Salix fragilis, Salix alba, un habitat bine individualizat și conservat.

Multimedia