Studii de evaluare a ecosistemelor de turbării

Status

Data de desfășurare: 20.09.2022


 În urma documentărilor de teren au fost cartate toate cele 10 zone umede investigate. Rezultatele observate au fost transpuse sub forma a 3 studii: studiu de biodiversitate, studiu de hidrologie-hidrogeologie și studiu de valorificare turistică sustenabilă. Pe baza acestora au fost validate lucrările de restaurare propuse și au fost reevaluate unele acțiuni care optimizează starea ecosistemelor de turbărie.

Multimedia