Cartare de teren – Lacul Sec

Status

Data de desfășurare: 16.07.2022
Locația: Buzău – Lacul Sec

 În 16.07.2022, doi din membrii echipei de proiect NWPEAT au efectuat o cartare de teren la turbăria de la Lacul Sec. Turbăria Lacul Sec este împărțită în două segmente relativ independente, datorită impactului traficului auto. Între cele două corpuri ale turbăriei există un șanț adânc, realizat prin trecerea succesivă a vehiculelor 4×4. În acest segment, vegetația este absentă. Sectorul inferior este puternic afectat de trecerea vehiculelor. Din punct de vedere al vegetației, turbăria prezintă câteva sectoare bine individualizate: la periferie și în perimetrul turbăriei principale există o bordură de crețișoara (Alchemilla sp.); în partea estică a corpului principal al turbăriei există un segment cu vegetație dominată de Deschampsia cespitosa, necaracteristică. Habitatul 7110 se extinde în principal la nord de ochiul de apă al turbăriei. Cel mai extins habitat este habitatul 7140, starea de conservare a acestuia fiind favorabilă în sectorul principal al turbăriei, sectorul al doilea, mai redus ca suprafață, este modificat datorită presiunii antropice și drenajului rapid.

    Multimedia