Cartare habitate – Tinovul Câmpeilor

Status

Data de desfășurare: 4.08.2022
Locația: Bistrița-Năsăud – Tinovul Câmpeilor

Habitatul predominant regăsit în această turbărie este 91D0*. Turbării cu vegetație forestieră. Arealul populației de Drosera rotundifolia este concentrat pe două canale de drenaj vechi și în arealul unui fost ochi de apă din apropierea centrului tinovului. Tinovul Câmpeilor are o floră mult mai tipică, mai bine conservată și mai valoroasă din punct de vedere conservativ decât Tinovul Grădinița din proximitate. Herpetofauna este reprezentată de câteva specii de amfibieni și reptile.

Multimedia