Cartare habitate – Ic Ponor

Status

Data de desfășurare: 3.08.2022
Locația: Bihor – Tinovul Ic Ponor

Cartarea habitatelor din luna august asociată Tinovului Ic Ponor este destul de eterogenă. Au fost identificate, pe segmente, următoarele habitate:

  • segmentul vestic este reprezentat printr-o turbărie tipică, dominată de habitatul prioritar 7110*, aflat într-o stare de conservare nevaforabilă;
  • segmentele centrale sunt dominate de habitatul 91D0, și pe o porțiune restrânsă habitatul 7140;
  • segmentul estic este cel mai bine conservat, fiind de altfel și cel mai bine drenat segment.

Multimedia