Cartare habitate – Mlaștina de la Iaz

Status

Data de desfășurare: 2.08.2022
Locația: Sălaj – Mlaștina de la Iaz

Pădurile aluviale de Alnus glutinosa, aparținând habitatului 91E0*, domină Turbăria de la Iaz, respectiv asociația Thelypterido palustris – Alnestum glutinosae. Specii de amfibieni și reptile au fost inventariate în proximitatea mlaștinii.

Multimedia