Evaluări hidrice și zboruri UAS – Tinovul La Poduri

Status

Data de desfășurare: 20.07.2022
Locația: Cluj – Tinovul La Poduri

Pentru completarea bazei de date existente, privind datele hidrice primare asupra calității apei și a configurației rețelei hidrografice, a fost organizată o nouă ieșire pe teren la situl amintit. Momentul temporal (luna iulie) a confirmat o evidentă reducere a volumelor de apă disponibile, pe fondul unei secete prelungite, remarcate la scară națională. Activitatea propriu-zisă de teren a vizat reluarea campaniei de monitorizare a calității apei, cu prelevări de probe și evaluări in-situ care au respectat locațiile alese în prima ieșire din 25 mai 2022, la care au fost adăugate și alte puncte reprezentative. Astfel, au fost realizate 12 analize de calitate a apei, ce au vizat parametrii asociați echipamentelor portabile Hanna. De asemenea, au fost efectuate măsurători de debite pe pâraiele ce drenează longitudinal turbăria, urmărindu-se și marcarea traiectoriei de drenaj a acestora. Activitatea a fost documentată și fotografic, inclusiv cu aspecte și detalii privind starea și distribuția unor specii vegetale locale. Pe baza aparaturii existente au fost realizate mai multe survoluri paralele, în benzi, cu ajutorul dronei, pentru generarea ulterioară a unui DEM și a unui ortofoplan de mare rezoluție asupra turbăriei analizate.

    Multimedia