Măsurători hidrice – Tinovul Hărniceștilor

Status

Data de desfășurare: 14.07.2022
Locația: Maramureș – Tinovul Hărniceștilor

În cadrul proiectului NWPEAT a fost efectuată o ieșire pe teren în Tinovul Hărniceștilor. Pe fondul perioadei extrem de secetoase (confirmată și de către localnici), aferentă lunii iulie, a fost parcursă la pas circa 40% din suprafața mlaștinii (vizual circa 65%). Scopul ieșirii a fost identificarea altor ochiuri de apă, în afara celui central, principal, și surprinderea unui eventual nivel ridicat al apei sub cuvertura de mușchi Spagnum etc., care să poată fi evaluat din punct de vedere fizico-chimic, însă fără vreun rezultat pozitiv. Ca urmare, au fost actualizate măsurătorile fizico-chimice pentru cei 13 parametri evaluați de trusa mobilă Hanna și turbiditatea în două puncte de măsurare, la suprafață și la adâncimea maximă de scufundare a senzorului (4 m), în ochiul de apă central. Măsurarea acelorași parametri a fost extinsă și la pârâul emisar al mlaștinii, la o distanță de circa 120 m de la ieșire, la care s-a adăugat și o măsurătoare simplificată a debitului, pe baza evaluării vitezei cu câțiva flotori ușori. De asemenea, au fost realizate fotografii multiple asupra formațiunilor vegetale evoluate și specifice tinovului, precum și suprafeței de apă identificate. Pe emisar s-au identificat și imortalizat materiale video și foto la detaliu, două specii de crustacee, alături de alte componente biotice, prezente în minisecțiunea de măsurare. La final, a fost făcută o estimare vizuală spațială și temporală referitoare la o eventuală ridicare topometrică de precizie a bufferului maximal exterior, care delimitează mlaștina.

    Multimedia