Cartare habitate – Tesna Împuțită

Status

Data de desfășurare: 4.08.2022
Locația: Bistrița-Năsăud – Tinovul Grădinița

Habitatul 91D0*. Turbării cu vegetație forestieră ocupă aproape în întregime tinovul, fiind reprezentat de o taiga cu Pinus sylvestris. Fitocenozele aparțin asociației Vaccinio uliginosi – Pinetum sylvestris, cu mult Sphagnum. Speciile rare, precum Drosera rotundifolia, Scheuchzeria palustis, Empetrum nigrum au dispărut cu totul din arealul tinovului. Se impune blocarea canalelor de drenaj, pentru a se salva ce a mai rămas din această turbărie puternic degradată.

    Multimedia