Maramureș – Iezerul Mare

Zona umedă MM-016-Iezerul Mare (Tinovul Hărniceștilor)

Informații generale

Tinovul Hărniceștilor, situat la 1004 m, este inclus Munților Igniș, și se situează, din punct de vedere administrativ, în comuna Desești, județ Maramureș. Din punct de vedere biogeografic, ecosistemul este integrat etajului nemoral superior, turbăria fiind oligotrofă. Suprafața ecosistemului este de 11,62 ha.

Broşura MM-016-Iezerul Mare

Implementare lucrări de restaurare

03.2024 – Tinovul Iezerul Mare are deja implementate toate lucrările de restaurare, respectiv:

  • amplasare panou de informare;
  • amplasare indicatoare turistice;
  • amplasare piezometre în vederea monitorizării oscilațiilor apei;
  • creare potecă tematică.

Creare materiale de promovare

2.2024 – În vederea promovării ecosistemelor de turbărie asociate proiectului NWPEAT, au fost create mai multe materiale de informare și promovare distincte pentru fiecare turbărie. În acest sens, Tinovul Iezerul Mare are o broșură în format digital și un panou de informare care va fi amplasat în sit.

Schema de restaurare – Tinovul Hărniceștilor

25.02.2022 – Pentru restabilirea funcțiilor ecosistemului de turbărie MM-016-Iezerul Mare, se are în vedere obținerea unui echilibru hidrologic optim și îmbunătățirea stării ecosistemului. Principalele presiuni și amenințări identificate ce afectează această zonă umedă sunt drenarea și pășunatul intensiv.

Documentare pe teren – Tinovul Hărniceștilor

3.05.2022 – Tinovul Hărniceștilor a oferit o altă perspectivă echipei proiectului NWPEAT, mult mai accesibilă ca locație, și în același timp, într-o stare de degradare mai accelerată. Au fost actualizate măsurile propuse prin schema de restaurare, s-au prelevat probe privind calitatea apei, au fost realizate fotografii asociate acestui tinov și s-au identificat acele specii care se regăsesc la momentul documentării pe teren. Suplimentar, a fost survolată turbăria cu ajutorul dronei (un DJI Phantom 4).

Măsurători hidrice – Tinovul Hărniceștilor

14.07.2022 – În cadrul proiectului NWPEAT a fost efectuată o ieșire pe teren în Tinovul Hărniceștilor. Pe fondul perioadei extrem de secetoase (confirmată și de către localnici), aferentă lunii iulie, a fost parcursă la pas circa 40% din suprafața mlaștinii (vizual circa 65%). Scopul ieșirii a fost identificarea altor ochiuri de apă, în afara celui central, principal, și surprinderea unui eventual nivel ridicat al apei sub cuvertura de mușchi Spagnum etc., care să poată fi evaluat din punct de vedere fizico-chimic, însă fără vreun rezultat pozitiv. Ca urmare, au fost actualizate măsurătorile fizico-chimice pentru cei 13 parametri evaluați de trusa mobilă Hanna și turbiditatea în două puncte de măsurare, la suprafață și la adâncimea maximă de scufundare a senzorului (4 m), în ochiul de apă central. Măsurarea acelorași parametri a fost extinsă și la pârâul emisar al mlaștinii, la o distanță de circa 120 m de la ieșire, la care s-a adăugat și o măsurătoare simplificată a debitului, pe baza evaluării vitezei cu câțiva flotori ușori. De asemenea, au fost realizate fotografii multiple asupra formațiunilor vegetale evoluate și specifice tinovului, precum și suprafeței de apă identificate. Pe emisar s-au identificat și imortalizat materiale video și foto la detaliu, două specii de crustacee, alături de alte componente biotice, prezente în minisecțiunea de măsurare. La final, a fost făcută o estimare vizuală spațială și temporală referitoare la o eventuală ridicare topometrică de precizie a bufferului maximal exterior, care delimitează mlaștina.

Cartare habitate – Iezerul Mare

13.08.2022 – Habitatul 7110*. Tinoave bombate activ ocupă suprafața întregului tinov. Deși habitatul din jurul tinovului, de tip 6520 (pajiști montane), este puternic degradat de suprapășunat, tinovul fiind într-o stare de conservare excelentă, cu specii rare precum Empetrum nigrum și Drosera rotundifolia. Există un singur luciu de apă de dimensiuni mai mari în mijlocul tinovului și alte câteva de dimensiuni mai mici în restul mlaștinii. Ph-ul acestora este acid, lipsind astfel posibilitatea de utilizare a lor ca loc de reproducere pentru amfibieni. Dintre reptile, Zootoca vivipara este o specie bine reprezentată pe teritoriul turbăriei.