Bistrița-Năsăud – Tinovul Țesna Împuțită

Zona umedă BN-015-Tinovul Țesna Împuțită (Grădinița)

Informații generale

Tinovul Țesna Împuțită, situat la 893 m, este inclus Munților Bârgău, și se situează, din punct de vedere administrativ, în comuna Lunca Ilvei, județ Bistrița-Năsăud. Din punct de vedere biogeografic, ecosistemul este integrat etajului boreal, turbăria fiind mezotrofă. Suprafața ecosistemului este de 17,14 ha.

Broşura BN-015-Tinovul Tesna Imputita

Lucrări de restaurare

12.04.2024A venit și rândul efectuării activităților de restaurare pentru cele două tinoave din Bistrița-Năsăud. Primul este Tinovul Teșna Împuțită, unde drenarea artificială din perioada socialistă și-a lăsat amprenta asupra turbăriei. Crearea unor stăvilare pentru reținerea apei în turbărie a fost una din măsurile de restaurare implementate. Pentru creșterea vizibilității turbăriei, cu atât mai mult cu cât aceasta se află în proximitatea rutei Via Transilvanica, au fost instalate un panou de informare și câteva indicatoare de orientare turistică.

Creare materiale de promovare

2.2024 – În vederea promovării ecosistemelor de turbărie asociate proiectului NWPEAT, au fost create mai multe materiale de informare și promovare distincte pentru fiecare turbărie. În acest sens, Tinovul Teșna Împuțită are o broșură în format digital și un panou de informare care va fi amplasat în sit.

Schema de restaurare – Tinovul Țesna Împuțită

25.02.2022 – Pentru restabilirea funcțiilor ecosistemului de turbărie BN-015-Tinovul Țesna Împuțită (Grădinița), se are în vedere obținerea unui echilibru hidrologic optim și îmbunătățirea stării ecosistemului. Principala presiune și amenințare identificată ce afectează această zonă umedă este drenarea.

Documentare pe teren – Tinovul Țesna Împuțită

2.05.2022 – Provocatoare și din punct de vedere al accesibilității, cele două tinoave situate în Lunca Ilvei, la granița administrativă cu județul Suceava, întrunesc o serie de caracteristici specifice turbăriilor mezotrofe. Ambele tinoave, Tinovul Grădinița și Tinovul Câmpeilor, sunt acoperite de pin silvestru mlăștinos. Echipa proiectului NWPEAT a realizat și în cele 2 turbării fotografii, măsurători hidrologice, identificări de specii existente.

Cartare habitate – Țesna Împuțită

4.08.2022 – Habitatul 91D0*. Turbării cu vegetație forestieră ocupă aproape în întregime tinovul, fiind reprezentat de o taiga cu Pinus sylvestris. Fitocenozele aparțin asociației Vaccinio uliginosi – Pinetum sylvestris, cu mult Sphagnum. Speciile rare, precum Drosera rotundifolia, Scheuchzeria palustis, Empetrum nigrum au dispărut cu totul din arealul tinovului. Se impune blocarea canalelor de drenaj, pentru a se salva ce a mai rămas din această turbărie puternic degradată.