Bihor – Tinovul Ic Ponor

Zona umedă BH-015-Tinovul Ic Ponor

Informații generale

Ecosistemul Tinovul de la Ic Ponor, situat la altitudinea de 1040 m, este inclus Munților Bihor și se situează, din punct de vedere administrativ, în comuna Budureasa, județ Bihor. Din punct de vedere biogeografic, ecosistemul este integrat etajului boreal, turbăria fiind oligotrofă. Suprafața ecosistemului este alcătuită din 4 tinoave izolate, cu suprafețe de 0,22 + 0,39 + 0,56 + 0,08 ha.

Broşura BH-015-Tinovul de la Ic Ponor

Monitorizare lucrări de restaurare

8.04.2024Monitorizarea lucrărilor de restaurare de la Tinovul Ic Ponor a scos în evidență o turbărie hidratată, afectată de doborâturi de vânt. Indicatoarele turistice amplasate oferă turiștilor o mai bună informare asupra locației. Cu ajutorul piezometrelor amplasate pot fi monitorizate, cu o anumită frecvență, anumiți parametri asociați resursei de apă existentă.

Practicarea unui turism responsabil depinde de fiecare dintre noi. Încurajăm fiecare potențial vizitator să practice un turism sustenabil și să admire natura așa cum este ea.

 

 

 

Implementare lucrări de restaurare

2-3.2024 – Ulterior obținerii avizului de mediu, dar și a altor autorizații solicitate de instituțiile din teritoriu, au fost implementate toate lucrările de restaurare asociate Tinovului Ic Ponor. În mai multe ieșiri pe teren avute, au fost realizate următoarele:

  • amplasare panou de informare;
  • amplasare indicatoare turistice;
  • amplasare piezometre în vederea monitorizării oscilațiilor apei;
  • creare 4 stăvilare în vederea optimizării bugetului hidric din turbărie.

Toate lucrările de restaurare au fost făcute din materiale locale, impactul acestora asupra turbăriilor fiind unul non-invaziv.

 

 

Creare materiale de promovare

2.2024 – În vederea promovării ecosistemelor de turbărie asociate proiectului NWPEAT, au fost create mai multe materiale de informare și promovare distincte pentru fiecare turbărie. În acest sens, Tinovul Ic Ponor are o broșură în format digital și un panou de informare care va fi amplasat în sit.

Schema de restaurare – Tinovul Ic Ponor

25.02.2022 – Pentru restabilirea funcțiilor ecosistemului de turbărie BH-015-Tinovul Ic Ponor, se are în vedere obținerea unui echilibru hidrologic optim și îmbunătățirea stării ecosistemului. Principalele presiuni și amenințări identificate ce afectează această zonă umedă sunt desecarea, pătrunderea unor plante invazive și fragmentarea habitatelor.

Documentare pe teren – Tinovul Ic Ponor

24.05.2022 – Situată într-o zonă carstică, Tinovul de la Ic Ponor se individualizează printr-un ecosistem bine conservat, aspect observat și în cadrul ieșirii în teren din luna mai 2022. Observațiile și recomandările partenerilor de la NINA susțin această situație, motiv pentru care și schema de restaurare a acestei turbării va fi modificată.

Evaluări hidrice și zboruri UAS – Tinovul Ic Ponor

21.07.2022 Succesiunea ieșirilor în teren a continuat în luna iulie cu Tinovul Ic Ponor. La fel ca și în cazul turbăriei La Poduri, au fost actualizate informațiile cu privire la datele hidrice primare asupra calității apei și a configurației rețelei hidrografice. La fața locului au fost făcute aprecieri asupra debitelor lichide, remarcându-se o scădere semnificativă față de precedenta campanie de teren, derulată în 24 mai 2022. Membrii echipei au realizat prelevări de probe și evaluări in-situ asupra calității apei de suprafață, utilizând aparatura de teren specifică.  Activitatea a fost documentată și fotografic, inclusiv cu aspecte și detalii privind starea și distribuția unor specii vegetale locale. Pe baza aparaturii existente au fost realizate mai multe survoluri paralele, în benzi, cu ajutorul dronei, pentru generarea ulterioară a unui DEM și a unui ortofoplan de mare rezoluție asupra celor patru încinte analizate, ce compun Tinovul Ic Ponor.

Cartare habitate – Ic Ponor

3.08.2022 – Cartarea habitatelor din luna august asociată Tinovului Ic Ponor este destul de eterogenă. Au fost identificate, pe segmente, următoarele habitate:

  • segmentul vestic este reprezentat printr-o turbărie tipică, dominată de habitatul prioritar 7110*, aflat într-o stare de conservare nevaforabilă;
  • segmentele centrale sunt dominate de habitatul 91D0, și pe o porțiune restrânsă habitatul 7140;
  • segmentul estic este cel mai bine conservat, fiind de altfel și cel mai bine drenat segment.

Pe urmele biodiversității în Ic Ponor

27.08.2022 – Sfârșitul verii s-a materializat printr-o nouă documentare pe teren în Tinovul Ic Ponor. Amplasarea tinovului într-un areal carstic bine valorificat turistic (Cetățile Ponorului) determină accesarea acestuia și prin practicarea unei forme de turism sustenabil, cicloturismul.