Sălaj – Mlaștina de la Iaz

Zona umedă SJ-001-Mlaștina de la Iaz

Informații generale

Mlaștina de la Iaz, situată la 319 m, este inclusă piemontului Munților Plopiș, și se situează, din punct de vedere administrativ, în comuna Plopiș, județ Sălaj. Din punct de vedere biogeografic, ecosistemul este integrat zonei termonemorale, turbăria fiind eutrofă. Suprafața ecosistemului este de 0,088 ha.

Broşura SJ-001-Mlastina de la Iaz

Lucrări de restaurare

04.2024Deși ne-am fi dorit să contribuim mai mult la restaurarea acestei turbării, singurele lucrări posibile implementate la Mlaștina de la Iaz s-au axat pe creșterea vizibilității acesteia. De altfel, locația beneficiază și în prezent de o recunoaștere locală, accesibilitatea ridicată a acesteia contribuind și la vizitarea ei.

Creare materiale de promovare

2.2024 – În vederea promovării ecosistemelor de turbărie asociate proiectului NWPEAT, au fost create mai multe materiale de informare și promovare distincte pentru fiecare turbărie. În acest sens, Mlaștina de la Iaz are o broșură în format digital și un panou de informare care va fi amplasat în sit.

Schema de restaurare – Mlaștina de la Iaz

25.02.2022 – Pentru restabilirea funcțiilor ecosistemului de turbărie SJ-001-Mlaștina de la Iaz, se are în vedere obținerea unui echilibru hidrologic optim și îmbunătățirea stării ecosistemului. Principalele presiuni identificate ce afectează această zonă umedă sunt drenarea și pășunatul intensiv.

Documentare pe teren – Mlaștina de la Iaz

27.04.2022 – O parte a echipei de proiect a avut o documentare de teren la Mlaștina de la Iaz. În cadrul acestei activități au fost preluate fotografii vizând statusul ecologic al arealului, s-a realizat o monitorizare aeriană a zonei, au fost prelevate probe de apă privind calitatea apei și a fost realizată o evaluare a biodiversității din acest ecosistem.

Întâlnire reprezentanți Plopiș

23.05.2022 – Împreună cu partenerii norvegieni de la NINA, echipa proiectului NWPEAT a avut o întâlnire de lucru cu câțiva stakeholderi relevanți pentru implementarea lucrărilor de restaurare ale turbăriei, respectiv reprezentanți ai autorităților locale (Consiliul Local Plopiș) și ai societății civile. Cu această ocazie, s-a evidențiat și specificul local al zonei (prin aportul adus de Muzeul Etnografic „Ligia Bodea”), specific care se va reflecta și în unele lucrări de restaurare ale mlaștinii.

Cartare habitate – Mlaștina de la Iaz

2.08.2022 – Pădurile aluviale de Alnus glutinosa, aparținând habitatului 91E0*, domină Turbăria de la Iaz, respectiv asociația Thelypterido palustris – Alnestum glutinosae. Specii de amfibieni și reptile au fost inventariate în proximitatea mlaștinii.

Aplicație de teren la Mlaștina de la Iaz

3.02.2023 – Cu ocazia sărbătorii Zilei Mondiale a Zonelor Umede, echipa NWPEAT a organizat o ieșire de teren la Mlaștina de la Iaz.

Un alt obiectiv vizat în cadrul ieșirii de la Mlaștina de la Iaz a fost Muzeul de Artă Populară Ligia Bodea, unde purtătoarea numelui muzeului ne-a fost gazdă. Cu abnegație și sprijinită de familie, Ligia Bodea reușește să transmită celor care trec pragul gospodăriilor relocate și restaurate autenticitatea locurilor natale.

Întâlnire cu proprietarii Mlaștinii de la Iaz

27.03.2023 – Drumul spre restaurarea Mlaștinii de la Iaz este presărat cu multe provocări. În acest context, o dată cu clarificarea statutului juridic al acestei turbării, ne-am întâlnit cu proprietarii acesteia. Ne bucurăm că am avut parte de bunăvoință și înțelegere, dar și de o deschidere spre tipul de activități propuse.

Vizita de teren de la Mlaștina de la Iaz din această perioadă a anului a permis și înregistrarea unor sunete specifice acestui ecosistem.

Interviuri cu comunitatea locală

25.07.2023 – De cele mai multe ori, turbăriile, regăsite în funcție de locație și cu denumirea de mlaștini, tinoave, molhașuri, sunt percepute ca locații abandonate/neutilizate. Excepțiile sunt date de acele suprafețe mlăștinoase care au o oarecare valorificare turistică. Este și cazul Mlaștinii de la Iaz, o mlaștină considerată de unii locuitori „un loc magic”.

Echipa NWPEAT a realizat în decursul lunii iulie 2023 interviuri cu unii locuitori din localitățile Iaz și Plopiș în vederea identificării percepției lor asupra beneficiilor oferite de turbării.