Sălaj – Mlaștina de la Iaz

Zona umedă SJ-001-Mlaștina de la Iaz

Informații generale

Mlaștina de la Iaz, situată la 319 m, este inclusă piemontului Munților Plopiș, și se situează, din punct de vedere administrativ, în comuna Plopiș, județ Sălaj. Din punct de vedere biogeografic, ecosistemul este integrat zonei termonemorale, turbăria fiind eutrofă. Suprafața ecosistemului este de 0,088 ha.

Schema de restaurare – Mlaștina de la Iaz

25.02.2022 – Pentru restabilirea funcțiilor ecosistemului de turbărie SJ-001-Mlaștina de la Iaz, se are în vedere obținerea unui echilibru hidrologic optim și îmbunătățirea stării ecosistemului. Principalele presiuni identificate ce afectează această zonă umedă sunt drenarea și pășunatul intensiv.

Documentare pe teren – Mlaștina de la Iaz

27.04.2022 – O parte a echipei de proiect a avut o documentare de teren la Mlaștina de la Iaz. În cadrul acestei activități au fost preluate fotografii vizând statusul ecologic al arealului, s-a realizat o monitorizare aeriană a zonei, au fost prelevate probe de apă privind calitatea apei și a fost realizată o evaluare a biodiversității din acest ecosistem.

Întâlnire reprezentanți Plopiș

23.05.2022 – Împreună cu partenerii norvegieni de la NINA, echipa proiectului NWPEAT a avut o întâlnire de lucru cu câțiva stakeholderi relevanți pentru implementarea lucrărilor de restaurare ale turbăriei, respectiv reprezentanți ai autorităților locale (Consiliul Local Plopiș) și ai societății civile. Cu această ocazie, s-a evidențiat și specificul local al zonei (prin aportul adus de Muzeul Etnografic „Ligia Bodea”), specific care se va reflecta și în unele lucrări de restaurare ale mlaștinii.

Cartare habitate – Mlaștina de la Iaz

2.08.2022 – Pădurile aluviale de Alnus glutinosa, aparținând habitatului 91E0*, domină Turbăria de la Iaz, respectiv asociația Thelypterido palustris – Alnestum glutinosae. Specii de amfibieni și reptile au fost inventariate în proximitatea mlaștinii.