Sălaj – Mlaștina de la Iaz

Zona umedă SJ-001-Mlaștina de la Iaz

Informații generale

Mlaștina de la Iaz, situată la 319 m, este inclusă piemontului Munților Plopiș, și se situează, din punct de vedere administrativ, în comuna Plopiș, județ Sălaj. Din punct de vedere biogeografic, ecosistemul este integrat zonei termonemorale, turbăria fiind eutrofă. Suprafața ecosistemului este de 0,088 ha.

Status

Activitatea A1

23.05.2022 – Împreună cu partenerii norvegieni de la NINA, echipa proiectului NWPEAT a avut o întâlnire de lucru cu câțiva stakeholderi relevanți pentru implementarea lucrărilor de restaurare ale turbăriei, respectiv reprezentanți ai autorităților locale (Consiliul Local Plopiș) și ai societății civile. Cu această ocazie, s-a evidențiat și specificul local al zonei (prin aportul adus de Muzeul Etnografic „Ligia Bodea”), specific care se va reflecta și în unele lucrări de restaurare ale mlaștinii.

27.04.2022– O parte a echipei de proiect a avut o documentare de teren la Mlaștina de la Iaz. În cadrul acestei activități au fost preluate fotografii vizând statusul ecologic al arealului, s-a realizat o monitorizare aeriană a zonei, au fost prelevate probe de apă privind calitatea apei și a fost realizată o evaluare a biodiversității din acest ecosistem.

25.02.2021 – Pentru restabilirea funcțiilor ecosistemului de turbărie SJ-001-Mlaștina de la Iaz, se are în vedere obținerea unui echilibru hidrologic optim și îmbunătățirea stării ecosistemului. Principalele presiuni identificate ce afectează această zonă umedă sunt drenarea și pășunatul intensiv.