Cluj – La Poduri

Zona umedă CJ-044-La Poduri

Informații generale

Zona umedă La Poduri, situată la 1600 m, este inclusă Munților Gilău-Muntele Mare, și se situează, din punct de vedere administrativ, în comuna Valea Ierii, județ Cluj. Din punct de vedere biogeografic, ecosistemul este integrat etajului boreal, turbăria fiind mezotrofă. Suprafața ecosistemului este de 20,57 ha.

Broşura CJ-044-La Poduri

Creare potecă tematică

16.04.2024 – În cadrul Tinovului La Poduri a fost creată o potecă tematică menită să stimuleze practicarea unui turism sustenabil. Creionarea traseului acesteia a fost realizată printr-o acțiune de cartare participativă, în cadrul unei cercetări exploratorii, organizată în 2 iunie 2023, cu prilejul sărbătoririi Zilei Mondiale a Turbăriilor. Această cercetare exploratorie a constat în utilizarea combinată a tehnologiilor GIS cu tehnologii moderne de comunicare privind angajarea cetățenilor în procese de decizie. Voluntarii care au participat, toți studenți, dețineau, în prealabil, cunoștințe medii de GIS, asimilate în cadrul studiilor universitare. Aportul studenților s-a materializat în colectarea a 76 locații adăugate prin oricare din cele două opțiuni acordate – ArcGIS Field Maps sau aplicația dedicată. Pe baza datelor obținute s-a realizat o analiză de tip cluster, aceasta fiind forma în care au fost prezentate participanților voluntari. Prin unirea zonelor de concentrare a punctelor, s-a validat traseul optim al potecii tematice.

Validarea propriu-zisă a potecii tematice a ținut ulterior cont în teren de ajustarea traseului în funcție de gradul de accesibilitate și eventualele intervenții asupra fondului forestier pre-existent. Pentru a evita trasarea prin pădure a unor segmente liniare, care ar fi dus la posibile tăieri neprogramate, s-a validat o traiectorie mai prietenoasă, minim invazivă pe aliniamentele unor culoare/poienițe mai deschise. Datorită existenței unor suprafețe continue fără exces de umiditate, traseul potecii a fost marcat cu indicatoare de orientare, realizate din materiale sustenabile.

Implementare lucrări de restaurare parțiale

03.2024 – Cu avizul de mediu și autorizația de construcție obținute, Tinovul La Poduri a beneficiat și el de câteva lucrări de restaurare menite să îmbunătățească starea ecosistemului. Menționăm:

  • amplasare panou de informare;
  • amplasare indicatoare turistice;
  • amplasare piezometre în vederea monitorizării oscilațiilor apei;
  • montare tub de drenaj pentru a hidrata partea inferioară a turbăriei.

De asemenea, cu prilejul acestor lucrări au fost realizate și monitorizări de teren, cu prelevare de probe din teren.

Momentan, se pregătește materialul pentru crearea potecii tematice.

Creare materiale de promovare

2.2024 – În vederea promovării ecosistemelor de turbărie asociate proiectului NWPEAT, au fost create mai multe materiale de informare și promovare distincte pentru fiecare turbărie. În acest sens, Tinovul La Poduri are o broșură în format digital și un panou de informare care va fi amplasat în sit.

Schema de restaurare – La Poduri

25.02.2022 – Pentru restabilirea funcțiilor ecosistemului de turbărie CJ-044-La Poduri, se are în vedere obținerea unui echilibru hidrologic optim și îmbunătățirea stării ecosistemului. Principala presiune identificată ce afectează această zonă umedă este drenarea. Ecosistemul de turbărie La Poduri este situat în proximitatea unei pârtii de ski nefuncțională, parte a unui proiect de dezvoltare a unui ecoresort aflat momentan în conservare.

Documentare pe teren – La Poduri

25.05.2022 – Alături de partenerii norvegieni, a avut loc o documentare pe teren în zona umedă la Poduri pentru stabilirea statusului arealului. Au fost prelevate probe de calitatea apei, au fost inventariate speciile de floră și faună și au fost realizate fotografii ale arealului. S-a constatat faptul că turbăria este bine drenată, aceasta având un buget hidric optim. Unele măsuri de restaurare propuse vor fi actualizate în conformitate cu realitatea din teritoriu.

Evaluări hidrice și zboruri UAS – Tinovul La Poduri

20.07.2022 – Pentru completarea bazei de date existente, privind datele hidrice primare asupra calității apei și a configurației rețelei hidrografice, a fost organizată o nouă ieșire pe teren la situl amintit. Momentul temporal (luna iulie) a confirmat o evidentă reducere a volumelor de apă disponibile, pe fondul unei secete prelungite, remarcate la scară națională. Activitatea propriu-zisă de teren a vizat reluarea campaniei de monitorizare a calității apei, cu prelevări de probe și evaluări in-situ care au respectat locațiile alese în prima ieșire din 25 mai 2022, la care au fost adăugate și alte puncte reprezentative. Astfel, au fost realizate 12 analize de calitate a apei, ce au vizat parametrii asociați echipamentelor portabile Hanna. De asemenea, au fost efectuate măsurători de debite pe pâraiele ce drenează longitudinal turbăria, urmărindu-se și marcarea traiectoriei de drenaj a acestora. Activitatea a fost documentată și fotografic, inclusiv cu aspecte și detalii privind starea și distribuția unor specii vegetale locale. Pe baza aparaturii existente au fost realizate mai multe survoluri paralele, în benzi, cu ajutorul dronei, pentru generarea ulterioară a unui DEM și a unui ortofoplan de mare rezoluție asupra turbăriei analizate.

Solicitare aviz lucrări de restaurare asociate turbăriei La Poduri

27.02.2023 – În data de 27.02.2023, echipa NWPEAT a fost invitată să participe, la sediul Primăriei Ocoliș (județ Alba), în calitate de proprietar al turbăriei La Poduri, la lucrările sedinței publice ordinare a Consiliului Local al comunei Ocoliș.

În cadrul acestei ședințe, lector dr. Răzvan Bătinaș, manager de proiect, alături de CS III dr. Ana-Maria Pop, expert în cadrul proiectului NWPEAT, a prezentat măsurile de restaurare propuse a fi implementate în cadrul turbăriei La Poduri, solicitându-se, în acest sens, avizul Consiliului Local.