Buzău – Lacul Sec

Zona umedă BZ-001-Lacul Sec

Informații generale

Lacul Sec, situat la 1463 m, este inclus Munților Siriu, și se situează, din punct de vedere administrativ, în comunele Chiojdu și Siriu, județ Buzău. Din punct de vedere biogeografic, ecosistemul este integrat etajului boreal (de molid), turbăria fiind mezotrofă. Suprafața ecosistemului este de 2,13 ha.

Broşura BZ-001-Lacul Sec

Creare materiale de promovare

2.2024 – În vederea promovării ecosistemelor de turbărie asociate proiectului NWPEAT, au fost create mai multe materiale de informare și promovare distincte pentru fiecare turbărie. În acest sens, Lacul Sec are o broșură în format digital și un panou de informare care va fi amplasat în sit.

Schema de restaurare – Lacul Sec

25.02.2022 – Pentru restabilirea funcțiilor ecosistemului de turbărie BZ-001-Lacul Sec, se are în vedere obținerea unui echilibru hidrologic optim și îmbunătățirea stării ecosistemului. Principalele presiuni identificate ce afectează această zonă umedă sunt drenarea și pășunatul intensiv.

Documentare pe teren – Lacul Sec

18.06.2022 – Cu o accesibilitate pretențioasă, turbăria de la Lacul Sec beneficiază de o poziționare excepțională peisagistic, situată la poalele Vf. Mălaia, în proximitatea Lacului Vulturilor. Cu o testare a limitelor dronei, datorită vitezei ridicate a vântului, caracteristică de altfel acestei zone, documentarea de teren efectuată la începutul verii s-a soldat cu o monitorizare aeriană a turbăriei, dar și cu prelevare de probe privind calitatea apei.

Cartare de teren – Lacul Sec

16.07.2022 – În 16.07.2022, doi din membrii echipei de proiect NWPEAT au efectuat o cartare de teren la turbăria de la Lacul Sec. Turbăria Lacul Sec este împărțită în două segmente relativ independente, datorită impactului traficului auto. Între cele două corpuri ale turbăriei există un șanț adânc, realizat prin trecerea succesivă a vehiculelor 4×4. În acest segment, vegetația este absentă. Sectorul inferior este puternic afectat de trecerea vehiculelor. Din punct de vedere al vegetației, turbăria prezintă câteva sectoare bine individualizate: la periferie și în perimetrul turbăriei principale există o bordură de crețișoara (Alchemilla sp.); în partea estică a corpului principal al turbăriei există un segment cu vegetație dominată de Deschampsia cespitosa, necaracteristică. Habitatul 7110 se extinde în principal la nord de ochiul de apă al turbăriei. Cel mai extins habitat este habitatul 7140, starea de conservare a acestuia fiind favorabilă în sectorul principal al turbăriei, sectorul al doilea, mai redus ca suprafață, este modificat datorită presiunii antropice și drenajului rapid.