Buzău – Lacul Manta

Zona umedă BZ-003-Lacul Manta

Informații generale

Lacul Manta, situat la 742 m, este inclus Subcarpaților Buzău, și se situează, din punct de vedere administrativ, în comuna Chiojdu, județ Buzău. Din punct de vedere biogeografic, ecosistemul este integrat etajului nemoral (făget), turbăria fiind mezotrofă. Suprafața ecosistemului este de 0,93 ha.

Broşura BZ-003-Lacul Manta

Lucrări de restaurare

29.04.2024Ultima locație în care au fost efectuate lucrări de restaurare a fost Lacul Manta. Similară ca specificități cu Mlaștina de la Iaz, turbăria de aici este un ecosistem de turbărie cu o biodiversitate remarcabilă. O pătură de roua cerului (Drosera rotundifolia) acoperă întreaga turbărie. În vederea menținerii unui echilibru hidrologic al turbăriei și a asigurării vizibilității turistice a acesteia, au fost implementate următoarele lucrări:

  • montare piezometre;
  • amplasare panou de informare și indicatoare turistice;
  • montare stăvilar.

Creare materiale de promovare

2.2024 – În vederea promovării ecosistemelor de turbărie asociate proiectului NWPEAT, au fost create mai multe materiale de informare și promovare distincte pentru fiecare turbărie. În acest sens, Lacul Manta are o broșură în format digital și un panou de informare care va fi amplasat în sit.

Schema de restaurare – Lacul Manta

25.02.2022 – Pentru restabilirea funcțiilor ecosistemului de turbărie BZ-003-Lacul Manta, se are în vedere obținerea unui echilibru hidrologic optim și îmbunătățirea stării ecosistemului. Principalele presiuni identificate ce afectează această zonă umedă sunt drenarea și pășunatul intensiv.

Documentare pe teren – Lacul Manta

18.06.2022 – Mult mai accesibil față de Lacul Sec, Lacul Manta este situat într-o zonă acoperită de vegetație forestieră, cu un buget hidric mai bogat decât cel care definește turbăria de la Lacul Sec. Soluții de restaurare a turbăriei, alături de prelevare de probe hidrice, fotografii și imagini aeriene, au fost vizate în urma documentării de teren realizată de o parte a echipei proiectului NWPEAT.

Cartare habitate – Lacul Manta

25.08.2022 – Zona umedă Lacul Manta adăpostește două habitate:

  • habitatul 7110* Tinoave bombate active, un habitat prioritar, situat în zona centrală a turbăriei. Din punct de vedere al speciilor prezente, se remarcă abundența foarte mare a exemplarelor de Drosera rotundifolia, cu Sphagnum și Carex rostrata;
  • habitatul 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa, Salix fragilis, Salix alba, un habitat bine individualizat și conservat.