Bistrița-Năsăud – Tinovul Câmpeilor

Zona umedă BN-007-Tinovul Câmpeilor (Grădinița)

Informații generale

Tinovul Câmpeilor, situat la 895 m, este inclus Munților Bârgău, și se situează, din punct de vedere administrativ, în comuna Lunca Ilvei, județ Bistrița-Năsăud. Din punct de vedere biogeografic, ecosistemul este integrat etajului boreal, turbăria fiind mezotrofă. Suprafața ecosistemului este de 17,23 ha.

Broşura BN-007-Tinovul Campeilor

Lucrări de restaurare

13.04.2024Cel de-al doilea tinov din județul Bistrița-Năsăud restaurat prin proiectul NWPEAT este Tinovul Câmpeilor. La fel ca și în cazul tinovului din proximitate, principala problemă o constituie drenarea artificială. Mai mult stăvilare naturale din lemn și pământ au fost amplasate pe canalele existente în turbărie. Scopul acestora este de a reține apa în turbărie. De asemenea, pentru o creștere a vizibilității turbăriei au fost amplasate un panou de informare și mai mai multe indicatoare turistice.

Creare materiale de promovare

2.2024 – În vederea promovării ecosistemelor de turbărie asociate proiectului NWPEAT, au fost create mai multe materiale de informare și promovare distincte pentru fiecare turbărie. În acest sens, Tinovul Câmpeilor are o broșură în format digital și un panou de informare care va fi amplasat în sit.

Schema de restaurare – Tinovul Câmpeilor

25.02.2022 – Pentru restabilirea funcțiilor ecosistemului de turbărie BN-007-Tinovul Câmpeilor (Grădinița), se are în vedere obținerea unui echilibru hidrologic optim și îmbunătățirea stării ecosistemului. Principala presiune și amenințare identificată ce afectează această zonă umedă este drenarea. Drumul de acces care străbate partea nordică a mlaștinii nu constituie un obstacol în drenajul natural existent între partea nordică și sudică a mlaștinii.

Documentare pe teren – Tinovul Câmpeilor

2.05.2022 – Provocatoare și din punct de vedere al accesibilității, cele două tinoave situate în Lunca Ilvei, la granița administrativă cu județul Suceava, întrunesc o serie de caracteristici specifice turbăriilor mezotrofe. Ambele tinoave, Tinovul Grădinița și Tinovul Câmpeilor, sunt acoperite de pin silvestru mlăștinos. Echipa proiectului NWPEAT a realizat și în cele 2 turbării fotografii, măsurători hidrologice, identificări de specii existente.

Cartare habitate – Tinovul Câmpeilor

4.08.2022 – Habitatul predominant regăsit în această turbărie este 91D0*. Turbării cu vegetație forestieră.  Arealul populației de Drosera rotundifolia este concentrat pe două canale de drenaj vechi și în arealul unui fost ochi de apă din apropierea centrului tinovului. Tinovul Câmpeilor are o floră mult mai tipică, mai bine conservată și mai valoroasă din punct de vedere conservativ decât Tinovul Grădinița din proximitate. Herpetofauna este reprezentată de câteva specii de amfibieni și reptile.

Pe urmele toamnei … în Tinovul Câmpeilor

21.10.2023 – O nouă campanie de monitorizare de toamnă a avut loc în Tinovul Câmpeilor. Pe lângă probele de apă prelevate, au fost identificate și alte repere turistice locale. Se mai păstrează urme ale unui traseu turistic tematic, chiar dacă panourile informative montate au fost distruse. Numărul mai scăzut de zile cu precipitații a determinat și în cazul de față o hidratare mai puțin consistentă față de ieșirile de teren din 2022.