Bihor-Onceasa

Zona umedă BH-011-Onceasa

Informații generale

Ecosistemul de turbărie de la Onceasa, situat la altitudinea de 1335 m, este inclus platoului carstic Padiș din Munții Bihor/Munților Vlădeasa și se situează, din punct de vedere administrativ, în comuna Budureasa, județ Bihor. Din punct de vedere biogeografic, ecosistemul este integrat etajului boreonemoral (amestec molid-fag), turbăria fiind oligotrofă-mezotrofă. Suprafața ecosistemului vizat este de 1,28 ha.

Broşura BH-011-Onceasa

Implementare lucrări de restaurare

10.04.2024Pe o vreme minunată de primăvară și cu toate avizele obținute, au fost implementate o parte din lucrările de restaurare de la Tinovul Onceasa. Turbăria de aici se confruntă cu probleme de drenaj și cu un pășunat intensiv. Printre lucrările de restaurare implementate menționăm:

  • amplasare piezometre;
  • montare panou de informare;
  • montare indicatoare de orientare turistică.

Au fost, de asemenea, marcate locațiile pentru creare stăvilar și împrejmuiri.

Creare materiale de promovare

2.2024 – În vederea promovării ecosistemelor de turbărie asociate proiectului NWPEAT, au fost create mai multe materiale de informare și promovare distincte pentru fiecare turbărie. În acest sens, Tinovul Onceasa are o broșură în format digital și un panou de informare care va fi amplasat în sit.

Schema de restaurare – Onceasa

25.02.2022 – Pentru restabilirea funcțiilor ecosistemului de turbărie BH-011-Onceasa, se are în vedere obținerea unui echilibru hidrologic optim și îmbunătățirea stării ecosistemului. Principalele presiuni și amenințări identificate ce afectează această zonă umedă sunt drenarea și suprapășunatul.

Documentare pe teren – Onceasa

24.05.2022  – Un alt tinov observat de echipa proiectului în luna mai 2022 a fost Tinovul de la Onceasa, cu o situație similară ca cea întâlnită în cadrul Tinovului de la Ic Ponor. Starea bună de conservare a acestuia va necesita o reconfigurare a măsurilor de restaurare propuse.