Bihor-Bălileasa

Zona umedă BH-005-Bălileasa

Informații generale

Ecosistemul de turbărie, numit Turbăria de la Bălileasa, situat la altitudinea de 1236 m, este inclus platoului carstic Padiș din Munții Bihor și se situează, din punct de vedere administrativ, în comuna Budureasa, județ Bihor. Din punct de vedere biogeografic, ecosistemul este integrat etajului boreonemoral (amestec molid-fag), turbăria fiind mezotrofă. Suprafața ecosistemului vizat este de 1,94 ha.

Broşura BH-005-Balileasa

Implementare lucrări de restaurare

2-3.2024 – Ulterior obținerii avizului de mediu, dar și a altor autorizații solicitate de instituțiile din teritoriu, au fost implementate o parte din lucrările de restaurare asociate Tinovului Bălileasa.

În mai multe ieșiri pe teren avute, au fost realizate următoarele:

  • amplasare panou de informare;
  • amplasare indicatoare turistice;
  • amplasare piezometre în vederea monitorizării oscilațiilor apei;
  • creare stăvilare în vederea optimizării bugetului hidric din turbărie.

Toate lucrările de restaurare au fost făcute din materiale locale, impactul acestora asupra turbăriilor fiind unul non-invaziv.

 

Creare materiale de promovare

2.2024 – În vederea promovării ecosistemelor de turbărie asociate proiectului NWPEAT, au fost create mai multe materiale de informare și promovare distincte pentru fiecare turbărie. În acest sens, Tinovul Bălileasa are o broșură în format digital și un panou de informare care va fi amplasat în sit.

Schema de restaurare – Bălileasa

25.02.2022 – Pentru restabilirea funcțiilor ecosistemului de turbărie BH-005-Bălileasa, se are în vedere obținerea unui echilibru hidrologic optim și îmbunătățirea stării ecosistemului. Principalele presiuni și amenințări identificate ce afectează această zonă umedă sunt drenarea și suprapășunatul.

Documentare pe teren – Bălileasa

7.06.2022 – Documentarea în teren de la Tinovul Bălileasa s-a materializat într-o monitorizare a stării acestui ecosistem. Presiunea imediată generată de exploatările forestiere din proximitate și prezența suprapășunatului sunt câteva din aspectele remarcate pe teren. S-a semnalat, totodată, răspândirea bumbăcăriței (Eriophorum vaginatum), dar și prezența, în vecinătatea turbăriei, a unor specii de amfibieni (izvorașul cu burta galbenă – Bombina variegata).

Cartare habitate – Bălileasa

27.08.2022 – Habitatele regăsite în turbăria de la Bălileasa sunt 7140. Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării mişcătoare, în partea de est și sud a turbăriei, degradat parțial de suprapășunat, și 91D0*. Turbării cu vegetaţie forestieră, în partea centrală a turbăriei. Herpetofauna din această zonă este reprezentată de mai multe specii de amfibieni și reptile.

Reglementare situație juridică Bălileasa

14.03.2023 – O deplasare în teren la sediul Primăriei Budureasa fost realizată la jumătatea lunii martie în vederea reglementării situației juridice a turbăriei Bălileasa. În unele cazuri, cum este și în cazul de față, turbăriile au fost catalogate, din punct de vedere al folosinței lor, ca terenuri neproductive, iar regimul de proprietate este unul incert. Cu atât mai mult cu cât acestea nu sunt intabulate și nu au carte funciară sau număr topografic.